Langtidsundersøgelser af hundeeksponering med luftforurenende stoffer

Langtidsundersøgelser af hundeeksponering med luftforurenende stoffer

Langsigtet undersøgelse af hundeeksponering med luftforurenende stoffer

ABSTRAKT:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8730022/

EPA:

Nationalt Servicecenter for Miljøpublikationer (NSCEP)

Hunde er ofte den foretrukne art som en eksperimentel model til undersøgelse af pulmonale reaktioner på langvarig eksponering for luftforurenende stoffer i kamre, der simulerer miljømæssig eller erhvervsmæssig eksponering hos mennesker.

Deres lunger har en rimelig lighed med menneskelige lunger, de er store nok til at tillade serielle målinger af lungeresponser, og de lever længe nok til at sikre, at resultaterne ikke forvirres af aldring.

Adskillige langtidsundersøgelser af hundeeksponering med luftforurenende stoffer er blevet udført siden 1957: syv undersøgelser med gasformigt og partikelformigt svovl (IV); tre undersøgelser med nitrogenoxider; tre undersøgelser med ozon; to undersøgelser med sure partikler; tre undersøgelser med blandinger af svovlholdige forurenende stoffer, der kunne have lignet London-smoggen fra 1952; og en undersøgelse, hvor rå og ultraviolet (UV)-bestrålet motorkøretøjsudstødning og svovlholdige forurenende stoffer blev brugt.

Resultaterne understøtter hypotesen om, at langvarig eksponering for luftforurenende stoffer ved omgivende niveauer kan forårsage bronkitiske læsioner (svovloxid), emfysematøse læsioner (nitrogendioxid) eller fibrotiske læsioner (ozon). Ingen af ​​undersøgelserne viste en indikation af synergistiske effekter.

For at forbedre vores forståelse af pulmonale reaktioner initieret af indånding af forurenende stoffer over lange perioder, er der behov for nye koncepter.

Efterforskere bør overveje undersøgelser med hundemodeller af hjerte-lungesygdomme, anvendelsen af ​​nye immunologiske og molekylærbiologiske teknikker, fænomenerne tolerance og tilpasning til inhaleret luftforurening og eksponeringsatmosfærer med stigende kompleksitet, herunder fine og ultrafine partikler.

Langtidsundersøgelser af hundeeksponering med luftforurenende stoffer

PDF:

Langtidsundersøgelser af hundeeksponering med luftforurenende stoffer